Dịch vụ pháp lý

Hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí đối với cá nhân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của Trung tâm và dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng đặc biệt theo quy định.

Nguồn lực về nhân sự là điểm nổi bật của Trung tâm so với các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý khác. Trung tâm có sự hợp tác về chuyên môn với các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ hiện đang giảng dạy và nghiên cứu pháp lý tại Trường Đại học Luật TP. HCM, cùng với đó là sự cộng tác với các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn ở các cơ quan nhà nước, các luật sư ở Văn phòng Luật sư để đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Các hoạt động tư vấn pháp luật chủ yếu của Trung tâm:

1. Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc có liên quan đến pháp luật;

2. Tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu cho các vấn đề của khách hàng;

3. Soạn thảo, rà soát và hiệu chỉnh đối với các văn bản, tài liệu, hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng;

4. Cung cấp thông tin pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật do các Cơ quan Nhà nước ban hành.

Hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí:

Trung tâm Tư vấn pháp luật thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước nhằm giúp cho một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với dịch vụ pháp lý, góp phần mang pháp luật đến gần hơn với đời sống của người dân, giúp họ tiếp cận với công lý xã hội để chung tay xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật TP. HCM nhận cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho một số đối tượng sau:

- Người có công với cách mạng;

- Người thuộc hộ nghèo;

- Trẻ em;

- Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

- Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo;

- Người có khó khăn về tài chính;

- Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Các đối tượng khác theo quy định của Nhà nước.

--%>

Hỗ trợ pháp lý miễn phí tại Trung tâm

Phòng B103, Số 02 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839 400 989 – 146

Hotline: 0918.648.757 (Anh Hoán) – 0918.042.375 (Chị Chiến)

Email: tvpl@hcmulaw.edu.vn

Copyright ©2017 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top