Giới thiệu về Trung tâm tư vấn pháp luật (CLO)

1. Cơ sở pháp lý thành lập Trung tâm.

Trung tâm Tư vấn pháp luật tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng khoa học pháp lý và Đào tạo ngắn hạn là đơn vị thuộc Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 1567/QĐ- ĐHL ngày 31/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, có Giấy phép hoạt động số ....... do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày …... Trung tâm có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động mang tính chất xã hội, không nhằm mục đích lợi nhuận.

2. Lĩnh vực tư vấn

Hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp, bao gồm: Hướng dẫn, giải đáp pháp luật; tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý; soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và các giấy tờ khác; cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp luật; đại diện theo ủy quyền cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật (tranh chấp hợp đồng mua bán, thi hành án dân sự…); cử luật sư tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng của Trung tâm tập trung vào hai mãng lớn là thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật và các hoạt động đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, từ kiến thức và kỹ năng được thiết kế trong các khóa ngắn hạn với thời lượng không dài quá 6 tháng. Ngoài ra, Trung tâm còn có chức năng chuyên biệt như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nghiên cứu khóa học, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu; hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ pháp lý và phát triển cộng đồng.

Với việc thực hiện các chức năng trên, Trung tâm sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau: Thứ nhất, cung cấp dịch vụ tư vấn có thu phí và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho cộng đồng theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện sứ mạng và nâng cao hơn nữa vị thế chính trị - xã hội của Trường Đại học Luật TP. HCM. Thứ hai, là góp phần hoàn thiện chức năng đào tạo của nhà trường, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội. Thứ ba, là thực hiện việc liên kết với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hoạt động tư vấn và đào tạo cũng như kết nối với cộng đồng, với địa phương cũng như hợp tác quốc tế liên quan đến các hoạt động của nhà trường. Cuối cùng là tạo môi trường thực tế để trau dồi kỹ năng thực hành pháp luật cho giảng viên và sinh viên nhà trường. 


 

--%>

Hỗ trợ pháp lý miễn phí tại Trung tâm

Phòng B103, Số 02 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839 400 989 – 146

Hotline: 0918.648.757 (Anh Hoán) – 0918.042.375 (Chị Chiến)

Email: tvpl@hcmulaw.edu.vn

Copyright ©2017 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top