Tam quyền phân lập của Mỹ

Tam quyền phân lập ở Mỹ 

Tam quyền phân lập là sự phân chia quyền lực nhà nước gồm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp cho ba cơ quan độc lập nắm giữ. Sự phân chia quyền lực nhà nước theo mô hình tam quyền phân lập ở Mỹ là một điển hình.

Ở Mỹ, quyền lực nhà nước được phân chia cho ba cơ quan tương ứng, Nghị viện nắm quyền lập pháp, Tổng thống nắm quyền hành pháp và Tòa án nắm quyền tư pháp.

Dưới đây là sơ đồ mô tả tam quyền phân lập ở Mỹ. Các cơ quan này hoạt động độc lập với nhau song vẫn có sự kiềm chế đối trọng lẫn nhau giữa các cơ quan nhằm hạn chế sự tha hóa quyền lực, bảo vệ nhân quyền cơ bản. 

--%>

Hỗ trợ pháp lý miễn phí tại Trung tâm

Phòng B.103, Số 02 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839 400 989 – Số máy nhánh: 146

Hotline: 0919.856.010 (Ms. Bảo Ngọc) 

Email: tvpl@hcmulaw.edu.vn

 

 

 

 

Copyright ©2017 Trường Đại Học Luật TP. HCM

Top