Dịch vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

 

  1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chủ đề cụ thể như vấn đề về Luật biển, Luật Hiến pháp, Pháp luật về giao thông; pháp luật về bạo lực học đường; pháp luật về bạo hành gia đình; pháp luật về lao động; pháp luật về cư trú…
  2. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức báo cáo chuyên đề, hội thảo;
  3. Tổ chức phiên tòa giả định;
  4. Thiết kế, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;
  5. Tập huấn kỹ năng xây dựng và thực hiện chương trình tuyên truyền pháp luật, phiên tòa giả định;
  6. Tổ chức tư vấn pháp luật lưu động tại địa bàn…
--%>

Hỗ trợ pháp lý miễn phí tại Trung tâm

Phòng B103, Số 02 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839 400 989 – 146

Hotline: 0918.648.757 (Anh Hoán) – 0918.042.375 (Chị Chiến)

Email: tvpl@hcmulaw.edu.vn

Copyright ©2017 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top